کرونا ویروس


تــوضــیحــات
فــایل ها

پویش ملی فاصله اجتماعی برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم.

همچنان در خانه بمانیم.

به مدد الهی کرونا را شکست می دهیم.

مرجع: آوای سلامت


عوامل : آوای سلامت

مدت زمان : ۰۰:۳۰:۰۰
کرونا ویروستگ ها : کرونا

مشاغل : عموم مردم دانش آموزان دانشجویان کارمندان مشاغل ازاد خانه دار