آرامش ضامن سلامت است


تــوضــیحــات
فــایل ها

روزتان را چطور شروع می کنید با آرامش یا با دلهره؟

اضطراب تشویش و نگرانی برای شما ضرر داره فکر بد نکنید

آرامش روانی مهمه با آرامش زندگی کنید اضطراب تشویش ونگرانی برای سلامت شما ضرر داره فکر بد نکنید

پیشرفت خیلی خوبه ولی قرار از چی  جلو بزنی از کی جلو بزنید ندویید تو را بخدا اینقدر ندویید آرامش داشته باشید

روح هم مثل جسم به درمانگر احتیاج داره باید بدون اینکه بدونیم، بیماریم برای حل مشکلاتمون به روان شناس مراجعه کنیم

این کلیشه روانی برای دیدن روانشناس رو بزارید کنار

آقا چه خبره چرا تا بهمون می گن بالای چشمتون ابرو هست دست به یقه می شویم، نزنید همدیگر را با دست و زبان همدیگر را نزنیم

خشم خود را کنترل کنید این یک مهارته از تنش پرهیز کنید

برای پیشگیری از ابتلا به سرطان چاره ای نداریم جز شاد زندگی کنیم توانیهامون را کشف کنیم نا توانیهامون را بپذیریم خودمون را کشف کنیم تا شاد زندگی کنیم

برای حل مشکلات خانواده وقت بگذارید ناله نکنیم داد نزنیم حرص نخوریم غصه نخوریم

شاد زنگی کنید تا  سلامت بمانید


بخش اولتگ ها : سرطان