تقویت عضلات شکم


تــوضــیحــات
فــایل ها

آموزش حرکات تقویت عضلات شکم

مخصوص همه مشاغل و همه سنین بالا

انجام تمرینات با تکرار 10 , 15 , 20 است در 3 ست تکرار


بخش اولتگ ها : عضلات عضلات شکم حرکات

مشاغل : مخاطب عام